sprite
OCMW Zemst

Thuiszorgdiensten

De thuiszorgdienst van het OCMW biedt hulp-aan-huis indien blijkt dat de aanvrager of zijn omgeving wegens geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid niet meer in staat is huishoudelijke taken uit te oefenen in de meest brede zin van het woord.

Iedere thuiszorgbehoevende inwoner van Zemst kan er beroep op doen, maar er wordt voorrang gegeven aan de maatschappelijk meest kwetsbare personen.

Thuiszorg kan zowel een preventief, herstellend als verzorgend karakter hebben.
Ze wil de aanvrager zo lang mogelijk thuis laten wonen.

 

De specifieke contactgegevens voor elke thuiszorgdienst vind je op de desbetreffende pagina's (zie menu links).

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be