sprite
OCMW Zemst

hulp bij energieproblemen

1. Federale stookolietoelage
De federale stookolietoelage is een financiële tussenkomst die in het verleden reeds verleend werd aan mensen die huisbrandolie in bulk of aan de pomp, verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas (in propaangastank, niet in flessen) lieten leveren. De aanvraag gebeurt jaarlijks bij het OCMW en dient maximum 60 dagen na levering te gebeuren. Men moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet men ofwel recht hebben op het OMNIO-statuut, ofwel zich onder een bepaalde inkomensgrens bevinden, ofwel in een CSR zitten. Jaarlijks neemt de regering een beslissing over een federale stookolietoelage.

2. Oplaadpunt voor de budgetmeter
Wie voor elektriciteit of gas klant is bij de sociale leverancier EANDIS, kan zijn budgetmeterkaart tijdens de openingsuren herladen in het OCMW (elke dag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur en dinsdag bijkomend van 16 tot 18 uur). Herladen kan door in het OCMW te betalen via bancontact of op basis van een geldig bewijs van overschrijving.

3. Vertegenwoordiging in de Lokale Adviescommissie
Iedereen heeft recht op een bepaalde minimum levering van elektriciteit, gas en water, en dat zonder onderbreking. Elektriciteit, gas en water mogen alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen worden afgesloten en slechts na advies van de Lokale Adviescommissie. In deze commissie zetelen het OCMW, de energie,- en waterleverancier en eventueel een erkende schuldbemiddelaar. De cliënt kan er zijn dossier persoonlijk verdedigen of zich laten bijstaan door een raadsman of vertrouwenspersoon.

Voorzitter van de Lokale Adviescommissie is Ilse Elshout

4. Tussenkomst in energieschulden
De sociale dienst kan hulp bieden wanneer u problemen hebt met het betalen van energierekeningen. De maatschappelijk werker kan bemiddelen bij de energiemaatschappij voor een soepele betaalregeling. Na sociaal en financieel onderzoek kan ook een mogelijke tussenkomst in deze rekeningen gevraagd worden aan het Vast Bureau. Deze tussenkomst zal dus afhankelijk zijn van uw persoonlijke situatie. U bespreekt uw aanvraag met de maatschappelijk werker. Het verloop van de aanvraag gebeurt op dezelfde wijze als voor andere financiële tussenkomsten

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be