sprite
OCMW Zemst

algemene sociale dienstverlening

De sociale dienst van het OCMW fungeert als sluitstuk van het sociale zekerheidssysteem omdat ze belast is met de uitvoering van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Voor iedere hulpvragende persoon wordt individueel uitgemaakt welke hulpverlening (leefloon, steun, voorschotten op sociale uitkeringen, uitputting rechten sociale zekerheid, tewerkstelling in sociaal kader, enz.) dient geboden te worden om een sociaal-vitaal levensminimum te garanderen.

De algemene sociale dienstverlening omvat:

  • leefloon
  • financiële steunverlening
  • voorschotten op sociale uitkeringen
  • schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer
  • juridische informatie en advies
  • psychosociale begeleiding
  • administratieve hulpverlening

Contactgegevens

Tel. 015 61 87 10
e-mail: socialedienst@zemst.be

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be