sprite
OCMW Zemst

algemene sociale dienstverlening

De sociale dienst van het OCMW fungeert als sluitstuk van het sociale zekerheidssysteem omdat ze belast is met de uitvoering van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Voor iedere hulpvragende persoon wordt individueel uitgemaakt welke hulpverlening (leefloon, steun, voorschotten op sociale uitkeringen, uitputting rechten sociale zekerheid, tewerkstelling in sociaal kader, enz.) dient geboden te worden om een sociaal-vitaal levensminimum te garanderen.

De algemene sociale dienstverlening omvat:

  • leefloon
  • financiële steunverlening
  • voorschotten op sociale uitkeringen
  • schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer
  • juridische informatie en advies
  • psychosociale begeleiding
  • administratieve hulpverlening

Contactgegevens

Algemene sociale dienst015 61 87 10
Maatschappelijk werkers:
Dhaima Oosterlinck015 61 85 14
Eline Guettard015 61 87 29
Evelien Van Humbeeck015 61 87 28
Jetse De Ron015 61 85 15
Lore Lembregts015 61 87 26


Onze algemene sociale dienst is te bereiken op socialedienst@zemst.be

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be