sprite
OCMW Zemst

Lokale Werkwinkel

Het idee van de werkwinkel

De oprichting van de lokale werkwinkels vloeit voort uit de wil om de partners die op lokaal niveau, in het kader van de inschakeling in het arbeidscircuit werken, te verenigen. Deze werkwinkels vergemakkelijken het contact tussen de werkzoekenden, de werkgevers en de bevoegde instellingen.

Door met de federale en de Vlaamse overheid en de Vlaamse Vereniging van Steden en gemeenten de kaderovereenkomst van 6 april 2000 te ondertekenen werden de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) actieve partners in de lokale werkwinkels.

Doel en functies van de Werkwinkel

De Lokale Werkwinkel heeft als doel de burger alle mogelijke informatie en diensten op het vlak van werkgelegenheid aan te bieden, en dit op één plek, dicht bij de woonplaats. In elke Lokale Werkwinkel zijn de RVA, het PWA, de VDAB, de gemeente en het OCMW aanwezig.

Binnen de Lokale Werkwinkel staan het PWA en de RVA via de PWA-beambte in voor de volgende dienstverlening :

 • matchen van PWA-opdrachten aan werkzoekenden;
 • doorverwijzen van werkzoekenden bij het PWA, naar aanbod inzake begeleiding, opleiding en tewerkstelling;
 • meewerken aan de uitbouw van de lokale dienstenwerkgelegenheid;
 • inschrijven van werkzoekenden via het cliënvolgsysteem;
 • afleveren van RVA-attesten m.b.t. tewerkstelling;
 • informeren van werkzoekenden over de RVA-reglementering omtrent de federale tewerkstellingsmaatregelen, PWA-regeling, loopbaanonderbreking en tijdskrediet;
 • informeren van werkgevers in verband met dienstenbanen; inschrijving en matching van werkzoekenden en gebruikers voor PWA-activiteiten.

De werkwinkel heeft twee belangrijke functies :

 • het tot stand brengen van een geïntegreerde basisdienstverlening met betrekking tot tewerkstelling (o.a. informatie geven over alle mogelijke tewerkstellingsmaatregelen,PWA,loopbaanonderbreking en de plaatsing van werklozen). Deze opdrachten worden uitgevoerd door verschillende partners (RVA, PWA, VDAB, de gemeente, OCMW,…)
 • de organisatie van de buurtdiensten (o.a. de nieuwe dienstencheques).

 

Forum lokale werkgelegenheid

Dit Forum wordt door het lokale bestuur (stad of gemeente) samen met het Lokaal Klantencentrum (LKC) van de VDAB georganiseerd. Dit Forum is het lokale adviesorgaan inzake werkgelegenheid, waaraan door het lokale bestuur verplichtend de beleidsopties inzake lokale werkgelegenheid ter advisering worden voorgelegd. Het Forum wordt voorgezeten door het Lokale Bestuur en wordt minstens drie maal per jaar samengebracht.

De organisatie van het eerste gaat de oprichting van de Lokale Werkwinkel vooraf of valt er mee samen. In dit Forum wordt voor de vertegenwoordigers van volgende leden een plaats voorzien : het Lokaal Klantencentrum (VDAB), de OCMW-raad, de sociale partners, de lokale derden, de RVA en de Raad van Bestuur van het PWA.

Het Forum is bevoegd voor :

 • het opbouwen van een afgesproken lokaal werkgelegenheidsbeleid;
 • de beleidsmatige opvolging van de lokale werkwinkel.

Het dagelijks beheer van de werkwinkel Om in de Lokale Werkwinkel een efficiënte samenwerking tussen de verschillende partners te garanderen, wordt een team uitgaande van het Forum, belast met het dagelijks beheer. Dit dagelijks beheer heeft een goede dagelijkse werking van de Lokale Werkwinkel tot doel. Alle actoren van de Lokale Werkwinkel zijn vertegenwoordigd in het dagelijks beheer.

Dit team legt betreffende het dagelijks beheer en werking van de Lokale Werkwinkel, verantwoording af aan het Forum Lokale Werkgelegenheid.

Info:

Lokale werkwinkel Vilvoorde

Grote Markt, 1800 Vilvoorde

tel. 02 254 73 00

fax 02 254 73 99

www.werkwinkel.be

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be