sprite
OCMW Zemst

Asielzoekers

Een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is, kan in ons land bescherming genieten. Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt en dus een tijdelijk of definitief recht op verblijf in België kan bekomen, moet hij een asielprocedure doorlopen. Tijdens de procedure zullen de asielinstanties het vluchtverhaal toetsen aan de definitie van vluchteling die vervat zit in de Conventie van Genève van 1951.

Het OCMW van Zemst is sinds juli 2008 een collectieve opvangstructuur. Wij huisvesten 12 alleenstaande mannen, een gezin met twee kinderen, een koppel en een alleenstaande moeder met kind. Binnenkort zullen nog drie woningen ter beschikking komen voor de opvang van asielzoekers, telkens voor een gezin met twee kinderen. Hiermee staan wij in voor de eerste opvang. Het OCMW biedt huisvesting en staat in voor het volledig levensonderhoud (voeding, kledij, sociale-, administratieve-, juridische-, psychologische en medische begeleiding, vrijetijdsbesteding) van de asielzoeker die over geen eigen financiële middelen meer beschikt. Bij beslissing van bevoegde ministeries wordt er momenteel een spreidingsplan doorgevoerd welke bepaald hoeveel extra asielzoekers een gemeente moet opvangen.

 

contactpersonen:

Teske Loos

Tel.: 015 61 87 20

e-mail: teske.loos@zemst.be

en

Eline Guettard

Tel.: 015 61 87 29

e-mail: eline.guettard@zemst.be

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be