sprite
OCMW Zemst

Lokaal Opvanginitiatief

Een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is, kan in ons land bescherming genieten. Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt en dus een tijdelijk of definitief recht op verblijf in België kan bekomen, moet hij een procedure doorlopen. Tijdens de procedure wordt het vluchtverhaal getoetst aan de definitie van de verzoeker om internationale bescherming die vervat zit in de Conventie van Genève van 1951.
Het OCMW van Zemst heeft sinds juli 2008 een opvangstructuur. Hiermee staan wij in voor de eerste opvang. Het OCMW biedt huisvesting en staat in voor het volledig levensonderhoud (sociale, administratieve, juridische, psychologische en medische begeleiding, voeding, kledij, vrijetijdsbesteding) van de verzoeker om internationale bescherming die over geen eigen financiële middelen meer beschikt.

Contactgegevens:

e-mail: LOI@zemst.be

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be