sprite
OCMW Zemst

Financiële steunverlenging

Deze hulpverlening kan onder de meest verscheidene vormen gebeuren. De hulp wordt steeds individueel bepaald, rekening houdend met de financiële, sociale en familiale omstandigheden. Men kan zich tot het OCMW wenden voor: - tegemoetkoming bij huur en huurwaarborg - tegemoetkomingen bij energiekosten (water, elektriciteit, gas) - verlenen van verwarmingstoelage in de winter - steun aan asielzoekers toegewezen aan de gemeente Zemst

Bij het uitblijven van een uitkering werkloosheid of ziektevergoeding kan het OCMW, indien het recht is vastgesteld, voorschotten op deze sociale uitkeringen verlenen. Op dezelfde wijze kan een voorschot op pensioen, kinderbijslag of schoolgeld verleend worden.

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be