sprite
OCMW Zemst

Administratieve hulpverlening

1. Informatieve begeleiding

Met vragen of problemen van uiteenlopende aard kan u terecht bij de sociale dienst.
De maatschappelijk werker luistert naar uw verhaal en biedt u een deskundig advies. Indien nodig brengt de maatschappelijk werker u in contact met een meer gespecialiseerde hulpverlening of een andere bevoegde dienst.

 

2. Administratieve begeleiding 

Het OCMW helpt zijn cliënteel bij het invullen van diverse sociale formulieren.

Invullen van documenten voor kinderbijslag, studietoelage, tegemoetkoming voor gehandicapten...

 

3. Woonbegeleiding

Inschrijven op kandidatenlijst:

 

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be