sprite
OCMW Zemst

Hulp bij schuldenproblematiek

De dienst voor schuldbemiddeling en budgetbeheer helpt u om uw financiële situatie terug onder controle te krijgen en de in het verleden opgebouwde schulden af te betalen.
We trachten een begeleiding aan te bieden die er op termijn toe leidt dat u uw eigen budget weer kan beheren en kan beginnen aan een nieuwe toekomst.

Er zijn verschillende hulpverleningsmogelijkheden:
1. budgetadvies/budgetbegeleiding
Bij budgetbegeleiding wordt de globale situatie uitgediept, m.a.w. er wordt een inventaris gemaakt van de inkomsten en uitgaven.
In een budgetplan worden de vaste lasten, het nodige leefgeld en de schulden opgenomen.
Nadat het budgetplan is opgesteld, starten de onderhandelingen met de schuldeisers en wordt er een afbetalingsplan opgemaakt.
De betalingen worden uitgevoerd door de cliënt na overleg met de maatschappelijk werker.

2. budgetbeheer
Het OCMW beheert het geld van de cliënt.
Er wordt een zichtrekening geopend op naam van de cliënt met een volmacht voor de maatschappelijk werker van het OCMW.
De betrokkene krijgt ook een afnamerekening waarop het leefgeld wordt gestort.
Daarnaast wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de cliënt waarin een aantal afspraken worden vastgelegd.

3. erkende dienst voor schuldbemiddeling
Het gebeurt dat budgetbegeleiding en schuldbeheer niet leidt tot een oplossing of dat er een situatie bestaat van eindeloze terugbetaling van schulden, die meestal ononderbroken toenemen. In deze gevallen is het noodzakelijk om een procedure tot collectieve schuldenregeling in te leiden voor de beslagrechter.

Het OCMW heeft sedert 1998 een erkenning als dienst voor schuldbemiddeling.
Sinds januari 1999 is de wet op de collectieve schuldenregeling van toepassing.
De wet biedt voor mensen die met overmatige schuldenlast worden geconfronteerd een menswaardige oplossing.
In de praktijk neemt de maatschappelijk werker samen met de kandidaat cliënt en de jurist in overweging of deze in aanmerking komen en gebaat zijn om in de collectieve schuldenregeling te stappen.
Aan de arbeidsrechtbank wordt een verzoekschrift om de toelaatbaarheid van de cliënt in de collectieve schuldenregeling gevraagd.
Een schuldbemiddelaar (externe advocaat) wordt door de rechtbank aangesteld voor het verder verloop van het dossier.

Contact

OCMW

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 61 87 10

F 015 62 03 62

E info@zemst.be