sprite
OCMW Zemst

Sociale huisvestingsmaatschappij Providentia

Providentia is de sociale huisvestingsmaatschappij die in onze gemeente sociale woningen verhuurt en verkoopt. Om in aanmerking te komen voor een sociale woning moet je voldoen aan een aantal voorwaarden op vlak van leeftijd, inkomen en eigendom. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je je inschrijven in het kandidatenregister. Een inschrijfformulier vraag je bij het woonloket in het gemeentehuis (eerste verdieping) of bij de sociale dienst van het OCMW. Daar kan je ook terecht met vragen rond het huren of kopen van een sociale woning. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale woning vind je hier.

 

Je kan uiteraard ook rechtstreeks contact nemen met de huisvestingsmaatschappij:

PROVIDENTIA cv, Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse

tel. 02 452 72 43 | www.providentia.be

 

Toewijzingsreglement sociale huurwoningen

De Interlokale Vereniging Woonbeleid Regio Noord beschikt voor de gemeenten Grimbergen, Zemst, Kampenhout en Steenokkerzeel over een intergemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Via dit lokale toewijzingsreglement kan bij het toewijzen van sociale woningen voorrang worden verleend aan de eigen inwoners. Het werd op 31 maart 2011 goedgekeurd door minister Freya Van den Bossche. Voortaan zal dit reglement door de sociale huisvestingsmaatschappij toegepast worden in onze gemeente.

Je kan dit toewijzingsreglement hier downloaden.

Contact

Woonloket

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 59

E woonloket@zemst.be